+31 (0)118 77 40 83 info@progresso.group

PROGRESSO Academy

Is een gespecialiseerde vaktechnische opleider in de (petro)chemische industrie. Progresso Academy voorziet in de behoefte aan meer en goed opgeleid personeel, gecombineerd met een van A-Z begeleidingstraject. Door de opleiding te personaliseren naar de behoefte van de opdrachtgever sluit deze aan op de geldende (werk)procedures.

Progresso Academy kan voorzien in zowel basistrainingen voor personen welke net beginnen in de techniek, in (herhaal) trainingen voor personen met meer ervaring welke al langere tijd in de techniek werkzaam zijn en in specialistische trainingen voor de personen welke meer willen weten over het hoe en waarom.

Op dit moment biedt Progresso Academy de volgende trainingen aan:

VCA B/VOL

Met het B VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Progresso Academy werkt hiervoor samen met PBNA.

Bent u operationeel leidinggevend, dan dient u het diploma VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) hebben. Hiermee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Flensmonteur EN1591-4

In samenwerking met Dijkgraaf Support biedt Progresso Academy de mogelijkheid om flensmonteurs op te leiden en examineren volgens EN1591-4.

Competentie testing

In samenwerking met Dijkgraaf Support biedt Progresso Academy de mogelijkheid om de competenties van eigen personeel of extern personeel te testen op het gebied van het aanhalen van flensverbindingen. Door middel van competentie testing krijgt u een duidelijk inzicht hoe het gesteld is met het niveau van de geteste personen. Door de geteste personen een juiste begeleiding mee te geven worden ze bewust van het feit wat er met een flens gebeurd wanneer deze wordt aangehaald.

Supervisor training Torque/Tension

Progresso Academy heeft speciaal voor Field Supervisors tijdens Turnarounds en Projecten een Torque en Tension training ontwikkeld. Deze training stelt Field Supervisors in staat om in het veld controles uit voeren op het volgen van procedures en handeling van de Bolting aannemer.

De basis verschillen tussen Torque en Tension worden behandeld en er wordt besproken hoe Torque en Tension werkzaamheden correct dienen te worden uitgevoerd. De Field Supervisor leert hierbij hoe hij een break-loose test van een aangehaald flensverbindingen dient af te nemen.

Progresso Academy is druk bezig de volgende trainingen aan het assortiment toe te voegen.

  • Valve Management
  • Specialized Bolting
  • Field Machining
  • Diamond Quality Leadership